FABRIKA VIJAKA

  • Home
  • Fabrika vijaka

Podaci o preduzeću

„Fabrika vijaka“ d.o.o. Mrkonjić Grad osnovana je 1949. godine. Do 03.05.2012. godine Fabrika je poslovala kao akcionarsko društvo. Privatizovana je 03.05.2012.godine prodajom akcija na Banjalučkoj berzi preduzeću MIG ELEKTRO d.o.o. Mrkonjić Grad. Od 16.05.2013. godine Fabrika je registrovana kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom „Fabrika vijaka“ d.o.o. Mrkonjić Grad. Vlasnik Fabrike sa 100 % kapitala je preduzeće MIG ELEKTRO d.o.o. Mrkonjić Grad.

Fabrika vijaka

„Fabrika vijaka“ d.o.o. Mrkonjić Grad bavi se proizvodnjom vijčanih proizvoda i drugih elemenata iz metala kao i uslugama u oblasti metaloprerade.
Vijčane proizvode po svim standardima radimo u kvalitetu 4.6 do 12.9 postupkom toplog kovanja,hladnog kovanja i mašinskom obradom.
Toplokovane vijke radimo od M 16 do M 56 dužine do 260 mm, a toplokovane navrtke od
M 20 do M 56.
Proizvodimo i kolosječni pribor za željeznicu od M12 do M24 i širok asortiman čelične pocinčane opreme za niskonaponske i srednje naponske nadzemne radove.

Pored pomenutog Fabrika raspolaže mašinskom radionicom za izradu alata, rezervnih dijelova i pružanje usluga na sljedećim operacijama:
1. sječenje šipkastog materijala svih dimenzija
2. sječenje materijala iz kotura do ø 25 mm
3. kalibriranje šipkastog materijala i materijala iz kotura do ø 25 mm
4. struganje do prečnika ø 300 mm dužine do 3000 mm
5. struganje do prečnika ø 400 mm dužine do 2000 mm
6. glodanje predmeta do max.1000x400x400 mm
7. sve vrste brušenja ( spoljašnje okruglo, unutrašnje okruglo,ravno i oštrenja reznih alata)
8. termičku obradu ( kaljenje)
Na zahtjev kupca izrađujemo; osovine, vratila, konične i cilindrične zupčanike, lančanike, čaure i druge mašinske elemente.
Imamo opremu za hladno valjanje navoja kao i opremu za urezivanje navoja gore navedenih dimenzija.

Svi naši proizvodi su tipizirani i usaglašeni prema važećim standardima.
U našim radionicama raspolažemo sa sledećim mašinama:
• veliki broj strugova raspona šiljaka do 3000 mm
• sve vrste brusilica
• glodalice, bušilice, blanjalice
• mašine za sječenje metala
• mašine za valjanje navoja na vijcima
• mašine za urezivanje navoja u navrtkama
• hidraulične prese do 100 tona
• peći za termičku obradu
• frikcione prese do 160 tona
• ekscentar prese do 100 tona
• makaze za sječenje lima do 20 mm
• prese za savijanje lima
• digitalna presa za probijanje rupa
• plazme za sječenje lima dimenzije 6000x2500x25 mm
• veliki broj raznovrsnih aparata za zavarivanje
• linija za toplo pocinčavanje vijaka
• automatske makaze za sječenje i ispravljanje okruglog čelika do Ø25 mm
• linija za hladno kovanje vijaka i navrtki od M8 do M20