FABRIKA BETONA

  • Home
  • Fabrika betona

Fabrika betona

Proizvodnja trasportnih betona se vrši u fabrici betona koja se nalazi na lokaciji Podorugla bb u Mrkonjić Gradu. Betonara je poluautomatizova, upravljana kompjuterski što omogućava podešavanja optimalnih uslova doziranja, miješanja i proizvodnju visoko kvalitetnog betona. Proizvođač betonare je GRADIS Slovenia a njen kapacitet je 30m3/h. Svi elementi postrojenja su atestirani od strane nadležene institucije što grantuje kvalitet proizvoda i tačne isporuke tražene količine.

Ulazne komponenete koje se koriste za spravljenje betona u našoj betonari su visokovalitetni cement Fabrike cementa Lukavac (a po zahtjevu kupaca i cement drugih renomiranh proizvođača), visokokvalitetna frakcija iz kamenoloma „Dobrnja“ koji se nalazi na planini Manjači. U proizvodnji se primjenjuju i savremeni dodaci za beton: plastifikatori, superplastifikatori, hiperplastifikatori, aeranti, retarderi, akceleratori, itd. čiji je proizvođač MAPEI Kontrolu kvaliteta betona vrši Javna ustanova Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka.

Transport betona do odredišta vrši se vlastitim mikserima a takođe nudimo i ugradnju betona auto-pumpom.

Proizvodni program:
• Transportni beton 0-16 (32) mm: MB 15 do MB 45
• Pumpani beton 0-16 mm: MB 15 do MB 40
• Plastificirani beton
• Vodonepropusni betoni
• Mlazni beton (torkret)