VIJČANI PROIZVODI

Fabrika vijaka

„Fabrika vijaka“ d.o.o. Mrkonjić Grad bavi se proizvodnjom vijčanih proizvoda i drugih elemenata iz metala kao i uslugama u oblasti metaloprerade.
Vijčane proizvode po svim standardima radimo u kvalitetu 4.6 do 12.9 postupkom toplog kovanja,hladnog kovanja i mašinskom obradom.
Toplokovane vijke radimo od M 16 do M 56 dužine do 260 mm, a toplokovane navrtke od
M 20 do M 56.
Proizvodimo i kolosječni pribor za željeznicu od M12 do M24 i širok asortiman čelične pocinčane opreme za niskonaponske i srednje naponske nadzemne radove.

 

Pored pomenutog Fabrika raspolaže mašinskom radionicom za izradu alata, rezervnih dijelova i pružanje usluga na sljedećim operacijama:
1. sječenje šipkastog materijala svih dimenzija
2. sječenje materijala iz kotura do ø 25 mm
3. kalibriranje šipkastog materijala i materijala iz kotura do ø 25 mm
4. struganje do prečnika ø 300 mm dužine do 3000 mm
5. struganje do prečnika ø 400 mm dužine do 2000 mm
6. glodanje predmeta do max.1000x400x400 mm
7. sve vrste brušenja ( spoljašnje okruglo, unutrašnje okruglo,ravno i oštrenja reznih alata)
8. termičku obradu ( kaljenje)
Na zahtjev kupca izrađujemo; osovine, vratila, konične i cilindrične zupčanike, lančanike, čaure i druge mašinske elemente.
Imamo opremu za hladno valjanje navoja kao i opremu za urezivanje navoja gore navedenih dimenzija.

Svi naši proizvodi su tipizirani i usaglašeni prema važećim standardima.
U našim radionicama raspolažemo sa sledećim mašinama:
• veliki broj strugova raspona šiljaka do 3000 mm
• sve vrste brusilica
• glodalice, bušilice, blanjalice
• mašine za sječenje metala
• mašine za valjanje navoja na vijcima
• mašine za urezivanje navoja u navrtkama
• hidraulične prese do 100 tona
• peći za termičku obradu
• frikcione prese do 160 tona
• ekscentar prese do 100 tona
• makaze za sječenje lima do 20 mm
• prese za savijanje lima
• digitalna presa za probijanje rupa
• plazme za sječenje lima dimenzije 6000x2500x25 mm
• veliki broj raznovrsnih aparata za zavarivanje
• linija za toplo pocinčavanje vijaka
• automatske makaze za sječenje i ispravljanje okruglog čelika do Ø25 mm
• linija za hladno kovanje vijaka i navrtki od M8 do M20