Ispitivanje

Ispitivanje

Pored projektovanja i izvođenja osposobljeni smo za mjerenje i ispitivanje elektroenergetskih objekata i postrojenja. Zahvaljujući opremi koju posjedujemo kao i kadrovskoj osposobljenosti u mogućnosti smo vršiti sljedeće usluge:

1. Revizija i ispitivanje električnih instalacija
• ispitivanje neprekidnosti zaštitnog, glavnog provodnika voda i provodnika za izjednačenje potencijala, -ispitivanje galvanske povezanosti metalnih masa (izloženih provodnih dijelova) sa uzemljivačem,
• pregled i ispitivanje zaštita automatskim isključenjem napajanja (mjerenje impedanse petlje kvara, mjerenje napona dodira, provjera djelovanja ZUDS (strujnih zaštitnih sklopki), određivanje očekivane struje kratkog spoja i napona dodira),
• mjerenje otpornosti uzemljenja, otpornosti rasprostiranja i specifične otpornosti tla,
• mjerenje otpornosti izolacije električne instalacije, mjerenje električne otpornosti zidova i podova,
• mjerenje napona, struje, aktivne, reaktivne i prividne snage, energije, frekvencije, faktora snage (cos f), analiza viših harmonika i određivanje redoslijeda faza,
• analiza kvaliteta električne energije
• praćenje karakterisgika potrošnje (mjerenje i pohranjivanje rezultata mjerenja faktora snage, aktivne, reaktivne i prividne snage i energije, analiza viših harmonika-harmonijskog izobličenja, analiza naponskih propada, udara, i prekida napajanja),
• lociranjetrase kablova,
• mjerenje struje odvoda (curenja, rasipanja),
• mjerenje osvjetljenosti unutrašnje i vanjske rasvjete,
• ispitivanje kontrolnih, signalnih, mjernih i zaštitnih uređaja,
• ispitivanje zaštite od atmosferskih pražnjenja (gromobrani i sl.)

2. Revizija i ispitivanje elektroenergetskih postrojenja naponskog nivoa do 35 kV
• opšti pregled i revizija postrojenja (zaštitna oprema, zaštitna izolaciona i protivpožarna oprema, šema, saglasnosgi faza i polariteta),
• mjerenje otpornosti izolacije (energetskih kablova, transformatora, generatora, motora i sklopnih aparata),
• ispitivanje energetskihtransformatora prilikom puštanja u rad i revizije,
• mjerenje otpora uzemljenja (pogonskog (radnog) i zaštitnog),
• provjera galvanske povezanosti na sistemu uzemljenja,
• lociranje trase kablova,
• lociranje kvara na podzemnim el.instalacijama uz pomoć Ispitne stanice.

Veliki broj uspješno realizovanih projekta, iza kojih je naš stručni tim sa odgovarajućom mehanizacijom i opremom, čine nas regionalim liderom iz ove oblasti.